När olyckan inträffat

När du verkligen misstänker en fuktskada på ditt tak så kan du hyra in en firma som kommer och gör en fuktutredning åt dig. Du kan även hyra eller köpa en fuktmätare som kommer att tala om för dig ifall det är så att ditt hus har onormalt höga halter av fukt. Gör du det själv så ska du ringa efter hjälp så snart du har konstaterat höga halter. Hyr du in en firma för kontrollen så kommer de att ta hand om allting. Konstateras fukt eller en läcka så tas åtgärder med en gång. Ifall det är en akut skada så kanske det läcker in vatten kontinuerligt. Då är det bra om du ställer en hink under läckan så att det inte blir massa vatten på golvet som gör att även det blir fuktskadat. Är det inte en så pass tydlig läcka så får du göra grundligare undersökningar. Första steget är alltid att hitta läckan. Det är ingen mening att börja driva ut fukten innan det är säkert att orsaken till fukten är täppt till. När du har hittat läckan så täpp till den ordentligt. Ett slarvigt utfört arbete i detta skede kommer inte att betala av sig utan det är mer troligt att du får gå tillbaka och fixa det ordentligt senare.

En firma kommer att hjälpa dig att driva ut fukten om det behövs och beroende på vilken läcka det är så kommer de anpassa sitt tillvägagångssätt. det kan vara med många fuktbollar eller med fläktar. Ofta tar det lång tid och det är lika bra att du ställer in dig på att arbetet kommer att pågå under lång tid. Ju snabbare du handlar desto mindre ingrepp dock.

Read More

Hantera fuktskador i kök och badrum 

Årligen anmäls otroligt många fuktskador, primärt i badrum och kök som är väldigt utsatta för fukt. Att reparera fuktskador är tids- och arbetskrävande och kan kosta väldigt mycket pengar. Det tär onekligen mycket på miljön och är dessutom väldigt jobbigt att råka ut för. 

Risker med fuktskador 

Att leva i en bostad med en fuktskada är varken bra för din hälsa eller ditt hus. Fukt kan bryta ner ditt hus och orsaka elaka materiella skador som kan vara besvärliga att åtgärda. Du kan även få svåra hälsoeffekter som kan vara besvärliga och obehagliga. Därför är det oerhört viktigt att du så snabbt som möjligt upptäcker eventuella fuktskador för att kunna åtgärda dem så snabbt som möjligt. På så sätt kan du minimera risken för att din byggnad skadas allvarligt och att din hälsa påverkas. 

Åtgärda fuktskador 

Det är oerhört viktigt att du hanterar fuktskador så snabbt du upptäcker dem, men det är lätt att paniken slår till. Kanske har din våtrumsmatta fått några bubblor i sig eller missfärgningar kanske börjat komma fram. Om du börjat se tecken på mögel är läget rätt akut och det är viktigt att inte agera drastiskt. Även om fuktskador bör tas på stort allvar och hanteras omedelbart hjälper det inte att bli uppstressad av situationen. Det finns hjälp att få, men det är också viktigt att ta den hjälpen! Första steget kan vara att göra en fuktutredning. 

Fuktutredning 

Första steget du bör ta om du misstänker att du har en fuktskada är att inspektera området. Om du börjat märka en unken lukt, att dina ögon börjar klia eller att dina vägg- eller golvplattor har spruckit – är det läge att agera. Då är en fuktutredning det första steget du bör ta. Ta hjälp av en professionell firma med expertis inom fuktskador och låt dem göra en fuktmätning i din bostad. En fuktutredning är ett väldigt enkelt ingrepp med syftet att förstå lägesbilden av bostadens kvalité och fuktnivåer. Man ser över möjligheten att bostaden har en fuktskada för att sedan ge förslag på relevanta åtgärder. 

Skadebesiktning 

Om det behövs göras fördjupade utredningar kring fuktskador kan man göra en så kallad skadebesiktning, vilket klarlägger orsak till fuktskadan och hur omfattande den är. Därefter kan man ta fram de åtgärder som på bästa möjliga sätt kan användas för att avhjälpa fuktskadan. Detta är ofta steget som görs efter en fuktutredning om skadan behöver undersökas grundligare. En skadebesiktning är ett förstörande ingrepp som innebär att man går till botten med vad som orsakat fuktskadan. De fuktskadade byggnadsdelarna undersöks grundligt för att kunna härleda vad som orsakat fuktskadan. Efter utredningen är klar redovisas den via ett skriftligt utlåtande. Det skriftliga utlåtandet blir sedan grunden för skaderegleringen från försäkringsbolaget som är berört. Därefter åtgärdas fuktskadan och nödvändiga åtgärder och renoveringar genomförs för att återställa bostaden till sin forna glans. 

Read More

Läckage i det egna hemmet 

Många människor drabbas någon gång i livet av läckage i det egna hemmet. Oftast är det vattenläckage som har uppstått och då behöver man snabbt anlita en rörmokare för att det inte ska bli vattenskada. I denna artikel kommer du att få läsa mer om läckage i det egna hemmet och vad du som privatperson kan göra och bör tänka på. 

Hur kan vattenläckage uppstå? 

Det allra vanligaste läckaget är vattenläckage. Vattenläckage betyder att ett eller flera rör som leder vattnet har gått sönder. Men hur kan detta uppstå egentligen? Jo om du har väldigt gamla vattenledningar finns det en större risk att du kommer att drabbas av vattenläckage. Även nya rör som har rostat kan börja läcka om de rostat sönder. 

Vattenläckage kan även uppstå om du nyligen har rengjort vattenledningarna eller avloppsledningarna och har kopplat rören fel eller inte skruvat åt dem ordentligt.  

Vad kan jag som privatperson göra när jag drabbas av läckage? 

Om du drabbats av vattenläckage bör du börja med att ställa en hink under de rör som läcker eller har gått sönder, då finns det ingen risk att vattnet rinner ut på till exempel golvet. När du har placerat en hink under det trasiga röret är det viktigt att du torkar upp allt vatten som har runnit ned på till exempel golvet. Det är superviktigt att rören inte står och läcker vatten ned på golvet och att vattnet som runnit ned på golvet är upptorkat, annars kan det bli stora vattenskador och mögel eller till och med svartmögel kan uppstå. 

Vad bör jag tänka på när jag drabbats av läckage? 

Om du har drabbas av läckage är det väldigt viktigt att du börjar med Avfuktning krypgrund och att torka upp vattnet och ställer en hink under det trasiga röret så att du inte får allvarliga vattenskador. Det är också väldigt viktigt att du ser till att vattnet inte kan rinna till ett eluttag eller annan elledning. När du har torkat upp allt vatten, placerat en hink under röret och säkrat att vattnet inte kan komma åt el så är det dags att ringa till en rörmokare. En rörmokare hjälper dig med att fixa de trasiga rören eller placerar rören rätt om du råkat placera dem fel. Det är väldigt viktigt att du anlitar en rörmokare när du får vattenläckage annars kommer du att få stora och allvarliga vattenskador som kan orsaka mögel. När du ska anlita en rörmokare är det dock viktigt att du anlitar en rörmokare som är erfaren och utbildad så att du får rätt hjälp och den hjälp du behöver. 

Read More