Läckage i det egna hemmet 

Många människor drabbas någon gång i livet av läckage i det egna hemmet. Oftast är det vattenläckage som har uppstått och då behöver man snabbt anlita en rörmokare för att det inte ska bli vattenskada. I denna artikel kommer du att få läsa mer om läckage i det egna hemmet och vad du som privatperson kan göra och bör tänka på. 

Hur kan vattenläckage uppstå? 

Det allra vanligaste läckaget är vattenläckage. Vattenläckage betyder att ett eller flera rör som leder vattnet har gått sönder. Men hur kan detta uppstå egentligen? Jo om du har väldigt gamla vattenledningar finns det en större risk att du kommer att drabbas av vattenläckage. Även nya rör som har rostat kan börja läcka om de rostat sönder. 

Vattenläckage kan även uppstå om du nyligen har rengjort vattenledningarna eller avloppsledningarna och har kopplat rören fel eller inte skruvat åt dem ordentligt.  

Vad kan jag som privatperson göra när jag drabbas av läckage? 

Om du drabbats av vattenläckage bör du börja med att ställa en hink under de rör som läcker eller har gått sönder, då finns det ingen risk att vattnet rinner ut på till exempel golvet. När du har placerat en hink under det trasiga röret är det viktigt att du torkar upp allt vatten som har runnit ned på till exempel golvet. Det är superviktigt att rören inte står och läcker vatten ned på golvet och att vattnet som runnit ned på golvet är upptorkat, annars kan det bli stora vattenskador och mögel eller till och med svartmögel kan uppstå. 

Vad bör jag tänka på när jag drabbats av läckage? 

Om du har drabbas av läckage är det väldigt viktigt att du börjar med Avfuktning krypgrund och att torka upp vattnet och ställer en hink under det trasiga röret så att du inte får allvarliga vattenskador. Det är också väldigt viktigt att du ser till att vattnet inte kan rinna till ett eluttag eller annan elledning. När du har torkat upp allt vatten, placerat en hink under röret och säkrat att vattnet inte kan komma åt el så är det dags att ringa till en rörmokare. En rörmokare hjälper dig med att fixa de trasiga rören eller placerar rören rätt om du råkat placera dem fel. Det är väldigt viktigt att du anlitar en rörmokare när du får vattenläckage annars kommer du att få stora och allvarliga vattenskador som kan orsaka mögel. När du ska anlita en rörmokare är det dock viktigt att du anlitar en rörmokare som är erfaren och utbildad så att du får rätt hjälp och den hjälp du behöver. 

About the author

';