När olyckan inträffat

När du verkligen misstänker en fuktskada på ditt tak så kan du hyra in en firma som kommer och gör en fuktutredning åt dig. Du kan även hyra eller köpa en fuktmätare som kommer att tala om för dig ifall det är så att ditt hus har onormalt höga halter av fukt. Gör du det själv så ska du ringa efter hjälp så snart du har konstaterat höga halter. Hyr du in en firma för kontrollen så kommer de att ta hand om allting. Konstateras fukt eller en läcka så tas åtgärder med en gång. Ifall det är en akut skada så kanske det läcker in vatten kontinuerligt. Då är det bra om du ställer en hink under läckan så att det inte blir massa vatten på golvet som gör att även det blir fuktskadat. Är det inte en så pass tydlig läcka så får du göra grundligare undersökningar. Första steget är alltid att hitta läckan. Det är ingen mening att börja driva ut fukten innan det är säkert att orsaken till fukten är täppt till. När du har hittat läckan så täpp till den ordentligt. Ett slarvigt utfört arbete i detta skede kommer inte att betala av sig utan det är mer troligt att du får gå tillbaka och fixa det ordentligt senare.

En firma kommer att hjälpa dig att driva ut fukten om det behövs och beroende på vilken läcka det är så kommer de anpassa sitt tillvägagångssätt. det kan vara med många fuktbollar eller med fläktar. Ofta tar det lång tid och det är lika bra att du ställer in dig på att arbetet kommer att pågå under lång tid. Ju snabbare du handlar desto mindre ingrepp dock.

  • Published On : 54 years ago on
  • Author By :
  • Last Updated : May 5, 2023 @ 10:18 am
  • In The Categories Of : Avfuktning, Krypgrund, Läcka

About the author

';