Hantera fuktskador i kök och badrum 

Årligen anmäls otroligt många fuktskador, primärt i badrum och kök som är väldigt utsatta för fukt. Att reparera fuktskador är tids- och arbetskrävande och kan kosta väldigt mycket pengar. Det tär onekligen mycket på miljön och är dessutom väldigt jobbigt att råka ut för. 

Risker med fuktskador 

Att leva i en bostad med en fuktskada är varken bra för din hälsa eller ditt hus. Fukt kan bryta ner ditt hus och orsaka elaka materiella skador som kan vara besvärliga att åtgärda. Du kan även få svåra hälsoeffekter som kan vara besvärliga och obehagliga. Därför är det oerhört viktigt att du så snabbt som möjligt upptäcker eventuella fuktskador för att kunna åtgärda dem så snabbt som möjligt. På så sätt kan du minimera risken för att din byggnad skadas allvarligt och att din hälsa påverkas. 

Åtgärda fuktskador 

Det är oerhört viktigt att du hanterar fuktskador så snabbt du upptäcker dem, men det är lätt att paniken slår till. Kanske har din våtrumsmatta fått några bubblor i sig eller missfärgningar kanske börjat komma fram. Om du börjat se tecken på mögel är läget rätt akut och det är viktigt att inte agera drastiskt. Även om fuktskador bör tas på stort allvar och hanteras omedelbart hjälper det inte att bli uppstressad av situationen. Det finns hjälp att få, men det är också viktigt att ta den hjälpen! Första steget kan vara att göra en fuktutredning. 

Fuktutredning 

Första steget du bör ta om du misstänker att du har en fuktskada är att inspektera området. Om du börjat märka en unken lukt, att dina ögon börjar klia eller att dina vägg- eller golvplattor har spruckit – är det läge att agera. Då är en fuktutredning det första steget du bör ta. Ta hjälp av en professionell firma med expertis inom fuktskador och låt dem göra en fuktmätning i din bostad. En fuktutredning är ett väldigt enkelt ingrepp med syftet att förstå lägesbilden av bostadens kvalité och fuktnivåer. Man ser över möjligheten att bostaden har en fuktskada för att sedan ge förslag på relevanta åtgärder. 

Skadebesiktning 

Om det behövs göras fördjupade utredningar kring fuktskador kan man göra en så kallad skadebesiktning, vilket klarlägger orsak till fuktskadan och hur omfattande den är. Därefter kan man ta fram de åtgärder som på bästa möjliga sätt kan användas för att avhjälpa fuktskadan. Detta är ofta steget som görs efter en fuktutredning om skadan behöver undersökas grundligare. En skadebesiktning är ett förstörande ingrepp som innebär att man går till botten med vad som orsakat fuktskadan. De fuktskadade byggnadsdelarna undersöks grundligt för att kunna härleda vad som orsakat fuktskadan. Efter utredningen är klar redovisas den via ett skriftligt utlåtande. Det skriftliga utlåtandet blir sedan grunden för skaderegleringen från försäkringsbolaget som är berört. Därefter åtgärdas fuktskadan och nödvändiga åtgärder och renoveringar genomförs för att återställa bostaden till sin forna glans. 

  • Published On : 54 years ago on
  • Author By :
  • Last Updated : May 5, 2023 @ 10:18 am
  • In The Categories Of : Avfuktning, Krypgrund, Läcka

About the author

';