Viktiga punkter för takläggning

Fortsättning…

  1. Se över offerterna

När du samlat på dig några offerter kan du se över olika utgiftsposter i samtliga anbud. Det är lätt att leta direkt efter slutsumman men kom ihåg att den inte säger allt. Genom att titta på varje utgiftpunkt, så som materialkostnader och arbetskostnader, kan du skapa dig en mer rättvis kostnadsbild över vardera takläggares priser. 

 

  1. Skapa en projektplan

Skapa en projektplan tillsammans med den takläggare stokholm du valt att anlita. 

 

  1. Skriv ett kontrakt med takläggaren

Glöm inte att du och takläggaren du anlitar bör skriva på ett kontrakt tillsammans. En viktig punkt som bör inkluderas i kontraktet är vem som bär ansvaret om förseningar uppstår eller eventuella misstag sker under arbetet. 

 

  1. Kommunicera professionellt och respektfullt

När hantverkarna arbetar med ditt tak är det viktigt att du kommunicerar med dem på ett respektfullt sätt. Ge konstruktiv kritik och var vänlig. Takläggares arbete är ofta tuff och de sista de vill höra är en massa skäll nerifrån marken. Håll det professionellt och håll en vänlig ton. 

 

  1. Utvärdera arbetet

Efter färdig takläggning är det bra att ta in en extern besiktningsman som kan utvärdera takläggningen. 

 

  1. Betala först när allt är klart

Avvakta med att betala för jobbet tills du genomfört en slutbesiktning och samtliga fel har åtgärdats. 

 

  1. Kontrollera om du behöver bygglov

I vissa kommuner kräver takläggning bygglov. Dubbelkolla om du behöver bygglov innan du påbörjar takläggningen för att slippa råka illa ut. 

About the author

';