Vad innebär miljövänlig flyttfirma?

Med stor miljömedvetenhet hos konsumenterna har allt fler företag börjat fokusera på sitt miljöarbete. Vissa väljer även att ha det som en primär fördel och därmed något som används inom marknadsföringen. Det kan exempelvis hittas inom flyttbranschen där det finns ett par miljövänligare flyttföretag.

De allra flesta branscher kan växla om till ett betydligt mer miljövänligt alternativ. Det gäller inte minst inom transportbranschen där utsläppen är relativt stora i förhållande till många andra branscher. Men stora utsläpp hittas även inom produktion av vissa varor så som cement, stål och papper.

Men det är inte bara miljön som tjänar på denna omställning utan det kan även vara en stark konkurrensfördel. Detta när konsumenter i allt större utsträckning söker efter bättre miljömässiga val.

Miljövänlig flyttfirma?

Att som flyttfirma ställa om till miljömässiga alternativ kan alltså innebära flera fördelar. Bättre för miljön med en flyttfirma göteborg, bättre för varumärket och som konkurrensfördel. Men vad innebär omställningen i praktiken?

För det första kan det handla om val av drivmedel. Ett företag utanför Gävle har exempelvis tagit fram HVO Diesel som framförallt säljs till företag inom transportsektorn. På en station i centrala Gävle finns även denna diesel åtkomlig för privatpersoner.

Dieseln fungerar som fossildiesel gällande kraft och kompatibilitet med dieselmotorer. Skillnaden är att det är tillverkat av fossilfritt material vilket därmed skapar betydligt bättre miljömässiga avtryck. Detta har även gjort att minst en flyttfirma valt att köpa deras diesel och marknadsföra detta tydligt på deras hemsida.

De som söker efter en flyttfirma i Gävle kommer till stor sannolikhet besöka ett par hemsidor varpå offert skickas in till dessa. Att då mötas av informationen att de kör alla deras bilar med miljövänligare diesel kan vara en avgörande faktor för vilket flyttfirma som sedan väljs för transporten.

En annan punkt är det material som används vid flytten. Flyttlådor är generellt av papp men även här går det att välja miljövänligare alternativ. Detta genom att enbart köpa in och använda flyttkartonger av återvunnet material.

Små steg – som i längden gör skillnad

Det kan upplevas som minimala steg att välja en miljövänlig flyttfirma som kör på fossilfri diesel och använder kartonger av återvunnet material. Det är även ett extremt litet steg som i sig kanske inte gör så stor skillnad. Men samtidigt bör man se på helheten och vad man som konsument kan göra. Ju fler som efterfrågar miljömässigt bättre tjänster desto större kommer utbudet att bli. Kanske kan miljövänliga alternativ bli standard genom att efterfrågan blir större. Små steg kan helt enkelt skapa en långsiktig trend.