Stora och små kunder – när ska jag sälja fakturorna?

  • Gör inga misstag
  • Comments Off on Stora och små kunder – när ska jag sälja fakturorna?

Oavsett vilket företag du driver kan du vara i behov av snabba tillskott i kassan. Det kan vara bra att använda factoring och sälja eller belåna fakturor för att hålla igång tillväxten. Här går vi igenom fördelar och nackdelar med stora och små kunder samt hur det påverkar din factoring.

Vad innebär små kunder?

Vi måste börja med att klargöra vad en stor respektive en liten kund är. Ett företag som omsätter två miljoner kronor kanske köper tjänster av dig för 800.000 kr. De kan då vara en stor kund fast ett litet företag på samma gång. Samma sak gäller för stora företag. Även om ett företag omsätter 1 miljard kanske de köper av dig för 50.000 kr om året och får då anses vara en liten kund.

Köpa mycket sällan eller ofta?

Nästa fråga för att klargöra begreppet stora kunder kopplat till factoring har att göra med fakturornas storlek. Ett företag som du fakturerar många gånger med små belopp är att anse som en liten factoringkund. En kund som du fakturerar mer sällan men med stora belopp är i det här fallet en stor kund. En kund du fakturerar ofta med stora belopp får då vara en enorm kund.

Små kunder inom factoring

En liten factoringkund har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är givetvis att vid en kreditförlust är skadan minimal. Om du förlorar pengarna från en faktura som står för 0,05% av din omsättning är det oftast överkomligt. En kreditförlust på 40% av din omsättning kan innebära slutet för ditt företag

Nackdelar med små kunder

De största nackdelarna med små kunder inom factoring är kostnaderna. En liten faktura ger små intäkter till finansbolaget men tar lika lång tid att administrera som en stor faktura. Många små kunder innebär ofta högre priser och därmed sämre marginaler för dig. De fasta avgifterna som kan förekomma kan dessutom göra factoring onödigt i extrema fall.

Fördelar med stora kunder

De stora kunderna har naturligt fördelarna att de är lönsamma att hantera för ett bolag som erbjuder fakturabelåning. Det innebär att du ofta kan få bättre prisbild på din fakturabelåning än om du har många små kunder.

Nackdelar med stora kunder

Den mest uppenbara nackdelen med stora kunder är givetvis kreditrisken. Om du själv står för kreditrisken kan du göra stora förluster på faktura. Detta gäller givetvis oavsett om du belånar dina fakturor eller inte. En kund med hög risk är alltid riskabel oavsett hur du planerar din likviditet.

Möjligheter kring fakturaköp

Du behöver inte alltid belåna alla dina fakturor för att planera ditt kassaflöde. Ett alternativ är att sälja fakturor där du även säljer av kreditrisken till finansbolaget. Risken är givetvis att man tackar nej till kunder med låg kreditvärdighet så det är ingen genväg för att bli fri från katastrofer.

Sälja några fakturor

Numera är det vanligt att man säljer enstaka fakturor. Det är oftast dyrare per faktura än att sälja alla till sammas bolag men kan vara en bra lösning för dig. Se över vad som passar er affär och ert behov av kapital och hantera factoring därefter.

  • Published On : 54 years ago on
  • Author By :
  • Last Updated : June 12, 2023 @ 8:01 am
  • In The Categories Of : Gör inga misstag

About the author

';