Det du behöver veta om en köksrenovering 

Köket är hemmets hjärta. Det är platsen där människor tillbringar större delen av sin tid och förbereder mat för sig själva och andra samt socialiserar. Så givet dess centrala plats i hemmet så är det förståeligt att köket även är ett av de populäraste rummen i hemmet att renovera. 

Men köksrenoveringar är komplexa, ofta väldigt kostsamma och har långdragna processer. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du kan tänkas vilja veta om köksrenovering och dess olika aspekter. Vi tar upp bland annat vad en renovering innebär, både praktiskt och ekonomiskt, samt klargör några viktiga saker som du bör tänka på vid köksrenoveringar. 

Vad är en köksrenovering? 

En köksrenovering innebär att något i köket förändras. Det finns olika typer av köksrenoveringar. Man kan till exempel renovera hela köket, byta ut bänkskivor eller golvet, köpa nya vitvaror och mycket mer. 

En av de vanligaste orsakerna till varför folk renoverar köket är för att få det att fungera bättre till de boendes behov. I synnerhet handlar det om att förbättra förvaringsutrymmet samt placera funktioner och moderna vitvaror på andra platser i köket för att skapa ett bättre arbetsflöde. 

Kostnader för köksrenoveringar 

Köksrenoveringar är en av de kostsammaste projekten som många tar sig an. Som tidigare nämnts finns det olika typer av köksrenoveringar och kostnaderna varierar beroende på vilken typ av renovering man vill genomföra och med vilka snickare i stockholm. Därtill påverkar valet av material och storleken på ditt kök även slutpriset. 

Beroende på vilken köksleverantör och entreprenör du anlitar kan kostnaden för en köksrenovering gå loss på runt 50.000-200.000 kronor för ett normalstort kök. Detta inkluderar bland annat: 

  • Rivningsarbetet (vilket kan kosta uppemot 5000 kronor eller mer) med byggföretag. 
  • Arbetskostnaden för elektriker och rörmokare (för diskho, spis och diskmaskinen). 
  • Arbetskostnaden för byggarbetare (de tar runt 500-700 kronor i timmen). 
  • Vitvaror (priset kan variera rejält beroende på vilket märke du väljer). 
  • Övrig inredning (exempelvis lampor, diskho, bänkskivor och så vidare). 

Tänk på det här vid köksrenoveringar 

Köksrenoveringen med snickarenistockholm.se är ett stort projekt och det är således viktigt att ha förståelse för hur olika designidéer kan påverka din framtida livskvalitet. 

Inför köksrenoveringen är det viktigt att du tänker igenom vilka mål du vill uppnå med din renovering. Det kan vara så att du vill byta ut alla väggar i köket, byta ut köksmöblerna eller bara laga det som behövs. Några frågor som du kan ställa dig själv är bland annat: 

  • Vad ska köket göra för oss och kommer vi att regelbundet använda det? 
  • Vilken typ av livsstil lever vi? Underhåller vi ofta, arrangerar många middagssällskap eller lagar vi sällan mat i hemmet? 
  • Hur mycket köksredskap och inredning har vi? 
  • Vad är vår budget och tidsplan? 

Vad gäller köksrenoveringar bör du överlåta merparten av jobbet till en professionell byggfirma. Framförallt när det kommer till VVS- och elarbeten. Till exempel är det förbjudet att dra el själv i Sverige. Därtill har du mer skydd när det kommer till försäkringar och garantier när du anlitar en auktoriserad entreprenör.